Mondi Packaging Maastricht

Mondi Packaging Maastricht

Haalbaarheidsonderzoek / Optimalisatie produktieproces

Mondi Packaging in Maastricht is producent van papieren zakken met of zonder PE-buis, en ventielzakken als verpakkingsoplossing in de food/feed en farmaceutische markten. Met name door strengere hygiëneregelgeving voor de productie en logistiek moeten het proces en de omgeving geoptimaliseerd worden.

De bestaande huisvesting van Mondi bleek te beperkt om te voldoen aan de veranderende kwaliteitseisen uit de markten. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en gekeken naar een efficiënte inpassing van het bestaande proces, geïntegreerd op de bestaande locatie en een alternatief op een nieuwe locatie. Om tot een advies te komen werden diverse scenario's en vlekkenplannen uitgewerkt op basis van een pragmatische analyse van het totale logistieke proces.

Lars Goedegebuure voerde dit project als consultant en projectmanager bij Ballast Nedam uit.


Terug naar referentie-overzicht