FloraHolland Aalsmeer

FloraHolland Aalsmeer

Contractmanagement Elektrohangbaansysteem EHB

Bij de bloemenveiling faciliteren veel logistieke processen het spel tussen vraag en aanbod. Tijdens het veilproces zijn de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze processen van cruciaal belang: een systeem mag niet uitvallen.

Een elektronische hangbaan (EHB) verzorgt het interne transport van bloemen- en plantenkarren van het centrum naar de klanten in de zuidelijke veilinghal. Dit transport verloopt over 18 kilometer rails met 1.300 zelfsturende trolleys.

Het onderhoudscontract dat ten einde liep, moest worden herzien en beter beheersbaar worden gemaakt. Nadat allereerst een audit op het bestaande contract was uitgevoerd, volgde een uitgebreide procesanalyse en een organisatorische knelpuntenanalyse. Vervolgens werd een gewijzigde vorm voor het nieuwe contract bepaald en een prestatiecontract (Service Level Agreement, SLA) opgesteld. In deze fase werden ook mogelijke optimalisaties uitgevoerd voor exploitatiekosten, beschikbaarheid en het managen van de systeemperformance.

De audit en het nieuwe contract resulteerde in een optimale samenwerking met Eisenmann: een goed beheersbaar proces met heldere KPI's (Key Performance Indicators) en afspraken. Ook wordt nu gezamenlijk zorggedragen voor een hoge continuïteit, beschikbaarheid en efficiency van het logistieke proces.

In dienst bij Bostec droeg Lars Goedegebuure zorg voor de consultancy en het projectmanagement.


Terug naar referentie-overzicht