FloraHolland Aalsmeer

FloraHolland Aalsmeer

Ontwikkeling Vlekkenplan FloraHolland Aalsmeer

Diverse trends en ontwikkelingen beïnvloeden de toekomstige ruimtebehoefte van FloraHolland Aalsmeer, de grootste bloemenveiling ter wereld. Samen met de FloraHolland-afdelingen Commercie, Logistiek en Facility Management ontwikkelden we een integrale visie op de toekomstige activiteiten. Vervolgens maakten we van deze visie een vertaalslag naar de ruimtebehoefte en herinrichting van de locatie Aalsmeer.

De logistieke processen en samenhangende stromen werden geïnventariseerd, geordend, logisch in kaart gebracht en in de ruimte geprojecteerd op basis van functionele gebieden (vlekken). Vervolgens werd de functionele inrichting van de gebouwen en terreinen benoemd, de ruimtelijke consequenties van het veilproces inzichtelijk gemaakt en de langetermijnvisie planmatig uitgestippeld. Met deze kennis kan FloraHolland zijn klantgerichtheid en slagvaardigheid behouden, managen en versterken.

Als consultant en projectmanager bij Bostec voerde Lars Goedegebuure dit project uit.Terug naar referentie-overzicht