Beter Bed

Beter Bed

Haalbaarheidsonderzoek distributienetwerk

Bij Beter Bed stond de vraag centraal in hoeverre de logistieke structuur en de logistieke kosten bij een groeiende omzet toekomstbestendig zouden blijven en of die structuur nog steeds zou voldoen aan de eisen van de markt. Belangrijke variabelen in het logistiek onderzoek waren het in stand houden of verbeteren van de service, evenals de sterk flucturerende brandstofkosten.

Als resultaat werd een distributiemodel gebouwd, met daarin alle huidige opslag- en overslagpunten. Verschillende scenario's werden uitgewerkt en onderbouwd met diverse modellen en business cases. Met het onderzoeksresultaat kan Beter Bed zijn strategische koers varen en direct handelen als de toekomstige groei daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Lars Goedegebuure voerde dit project als consultant en projectmanager bij Bostec uit.


Terug naar referentie-overzicht