Consultancy

Consultancy

Op pragmatische wijze ontwikkelen wij concrete logistieke oplossingen in de Supply Chain, Productielogistiek en Warehousing. Onze waardevolle procesanalyses dienen als basis voor optimalisatievraagstukken en dragen bij aan transparante in het proces.

We vertalen het (her)ingerichte proces naar een integrale proces lay-out en zetten die om in functionele en technische specificaties.

LG M&C is gespecialiseerd in:

  • Ontwikkeling van strategische en tactische planvorming (masterplan en vlekkenplan)
  • Procesoptimalisaties en innovaties (Lean Six Sigma-programma’s)
  • Conceptontwerp (keten, productie- en goederenlogistiek)
  • Ontwikkeling van programma van eisen en specificaties
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Businesscases
  • Integraal lay-outontwerp van bedrijfsgebouwen
  • Specificatie van bouwkundige en installatietechnische randvoorwaarden